Justerad Inbjudan pga ISAF 2016

Inbjudan Regler, justerad.

Vi kräver ej dokumenterad ”Safety-Course” (6.01.1 utgår).