Checklistor – förenklad och utökad

En utvald checklista, fler kontrollpunkter kan göras.

Förenklade checklistan 2017 för egenkontroll. 

2016 års checklista med fler punkter.